Egyéb jogi ügyek

  • megállapodások, szerződések készítése, véleményezése
  • fizetési meghagyás benyújtása, fizetési meghagyás elleni ellentmondás
  • közös megegyezéses válás
  • házastársi közös vagyon megosztása
  • házassági vagyonjogi szerződés megkötése, módosítása
  • végrendelet készítése
  • képviselet öröklési ügyekben

ADD COMMENTS