Rólam

Rólam

Dr. Mike Krisztina

Dr. Mike Krisztina ügyvéd vagyok, a Budapesti Ügyvédi Kamara bejegyzett egyéni ügyvéd tagja.

Első diplomán okleveles földmérő üzemmérnök, amely birtokában 8 évig dolgoztam Földhivatalban, ahol a földmérés mellett, mind az ingatlan-nyilvántartás, mind pedig a földhasználat részleteit sikerült kellő alapossággal megismernem.

Ezt követően a MOL Nyrt. Kutatás-Termelés ágazatának Bányamérés és Birtokjog nevű szervezeténél dolgoztam bányamérési szakértőként, ahol azzal szembesültem, hogy a műszaki és a jogi ismeretekkel bíró szakemberek annyira minimálisan ismeretekkel rendelkeztek a másik szakterületről, amely nehezítette az együttműködést és a gyors, hatékony probléma megoldást. Ennek hatására merült fel bennem az igény, hogy a műszaki ismeretek mellett jogi ismeretekkel is rendelkezzek, ezért 2004-ben jelentkeztem a Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar jogász szakára, ahol 2009-ben jogász végzettséget szereztem. Ezt követően jogi szakértőként, projekt koordinátorként és vezetőként tevékenykedtem, a birtokjog (ingatlanokhoz kapcsolódó dologi jogok, kötelmi és kártalanítási igények, illetve szerződéses ügyek) és engedélyeztetés terén.

A jogi szakvizsgát követően jogtanácsosként dolgoztam az NFP Nonprofit Kft.-nél, ahol részt vettem ivóvíz, szennyvíz, hulladék és távhő projektek projektmenedzsmentjében, ingatlanügyeinek és jogi ügyeinek rendezésében.

Nagy tapasztalattal rendelkezem különféle beruházások hatékony, szakszerű, sikeres és gazdaságos megvalósításának elősegítésében a szükséges terület biztosítása, valamint a szükséges hatósági és szakhatósági engedélyeztetés terén. Részt vettem az ingatlanokhoz kapcsolódó telekalakítási, földhasználati, ill. ingatlan-nyilvántartási eljárásokban annak mind a hatósági, mind az ügyfél oldali folyamataiban; az ingatlan tulajdonosokkal történtő megállapodások (elhelyezési és üzemelési bányaszolgalom, kártalanítás és adás-vétel), ill. azt helyettesítő közigazgatási és kisajátítási eljárások lefolytatásában; kapcsolatot tartottam az érintett hatóságokkal, önkormányzatokkal, szakértőkkel, tervezőkkel, alvállalkozókkal és egyéb érintett felekkel. Együttműködtem önkormányzatokkal és településrendezési tervezőkkel településrendezési szerződés keretében településrendezési eszközök módosítása érdekében.

LinkedIn

Facebook